ภูมิแพ้อาหารแฝง

Immunoglobulin G (IgG)

          อาหาร คือ สิ่งจำเป็นในการเสริมสร้างและซ่อมแซมอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย การรับประทานอาหารที่มีความหลากหลายและปริมาณที่พอเหมาะ จึงทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีและปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

          ทั้งนี้การรับประทานอาหารแต่ละชนิดย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยส่วนตัวของแต่ละบุคคล เพราะแต่ละบุคคลย่อมมีภูมิคุ้มกันที่อาจก่อให้เกิดการแพ้หรือไม่แพ้อาหารแตกต่างกัน ฉะนั้นอาหารก็อาจเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยและความเสื่อมของร่างกายได้

          ร่างกายของคนเรามีปฏิกิริยาตอบสนองหรือการแพ้อาหารในระดับที่แตกต่างกัน ได้แก่ การแพ้อาหารในรูปแบบของผื่นลมพิษ (Urticaria Rash) หรือหอบหืด (Asthmatic attacks) เป็นรูปแบบการตอบสนองของร่างกายต่อสิ่งแปลกปลอมผ่าน Immunoglobulin E, IgE หรือ Acute Food Allergy ซึ่งจะเกิดขึ้นทันทีอย่างรวดเร็วหลังการรับประทานอาหารที่ก่อให้เกิดการแพ้

          ปฏิกิริยาอีกรูปแบบหนึ่งจะเกิดขึ้นหลังการรับประทานอาหารที่ก่อให้เกิดการแพ้เป็นชั่วโมงหรือวัน เป็นรูปแบบการตอบสนองของร่างกายต่อสิ่งแปลกปลอมผ่าน Immunoglobulin G, IgG หรือ Food Intolerance ซึ่งเกิดจากการรับประทานอาหารชนิดเดิมซ้ำไปซ้ำมา จนร่างกายแสดงอาการออกมาในรูปแบบการสร้าง IgG เพื่อตอบสนองต่ออาหารซึ่งเป็นสิ่งแปลกปลอม

          อาการของการแพ้ของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันออกไป แต่ส่วนใหญ่จะแสดงออกในรูปผื่น อาการคันตามผิวหนัง อ่อนเพลีย ไม่มีแรง และรู้สึกง่วงผิดปกติ เมื่อเรารับประทานอาหารที่ก่อให้เกิดการแพ้ซ้ำเดิมอีก ก็เหมือนเป็นการบั่นทอนสุขภาพ สะสมต่อเนื่องจนก่อให้เกิดปัญหาโรคเรื้อรังและภูมิคุ้มกันอ่อนแอ เช่น กลุ่มโรคแพ้ภูมิตนเอง โรคระบบลำไส้รั่ว ลำไส้อักเสบเรื้อรัง หรือแม้แต่เกิดการรบกวนระบบประสาทและความจำ เช่น ในภาวะสมาธิสั้น เครียด ไมเกรน เป็นต้น

How do I Know It’s Right for Me?

การตรวจปฏิกิริยาภูมิแพ้ต่ออาหารของพานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์เป็นการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ Food Allergy, IgG หรือ Food Intolerance Test ซึ่งจะรายงานผลการตรวจออกมาเป็นระดับการแพ้ต่ออาหารแต่ละรายการ เพื่อผลลัพธ์ที่สะดวกและรวดเร็วกว่า ดังนี้

 

  • ใช้ตัวอย่างเลือดเพียงเล็กน้อย 0.5 ไมโครลิตร

  • รายงานผลการตรวจประเภทอาหารได้ถึง 221 รายการ ซึ่งเป็นอาหารที่ทุกคนล้วนมีโอกาสในการรับประทาน

  • ตรวจสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ให้ผลอย่างละเอียดและแม่นยำ

  • รายงานระดับการแพ้อาหารเป็นคะแนน ทำให้ทราบความรุนแรงของการแพ้อาหาร เพื่อวางแผนในการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

  • มีนักโภชนาการช่วยวางโปรแกรมอาหารทดแทนเฉพาะบุคคล

  • มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคอยให้การดูแลอย่างใกล้ชิด

ต้องการคำแนะนำตอนนี้!

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโปรแกรมเพื่อสุขภาพใด ๆ ของพานาซี เวลล์เนส เขาใหญ่ สามารถติดต่อเราได้ทันที

Email Address

panacee_khaoyai@hotmail.com

Call Me

(044) 009 -114

Visit Me

334 หมู่ 6 ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130