Fresh Cell Therapy

wellness service

          ในร่างกายมนุษย์ ประกอบด้วยเซลล์ต้นกำเนิดจำนวนหลายล้านเซลล์ รวมเป็นอวัยวะแล้วทำหน้าที่ต่างๆ กัน เมื่ออายุเพิ่มขึ้น เซลล์ต้นกำเนิดมีการเสื่อมสภาพ ความสามารถในการสร้างเซลล์ใหม่ทดแทนและฟื้นฟูลดน้อยลงไปเรื่อยๆ รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยมลพิษและสารเคมีมากมาย กระตุ้นให้เซลล์ถูกทำลายอย่างรวดเร็ว ความชราและโรคร้ายแรงก็จะมาถึงก่อนวัยอันควร

          เซลล์ (Cell) เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต ร่างกายมนุษย์มีเซลล์ที่แตกต่างมากมายหลายชนิดและทำหน้าที่ต่างกัน แต่ละเซลล์มีความสำคัญต่อทุกระบบโครงสร้างของร่างกาย ช่วยในการสร้างและซ่อมแซม ผิวหนัง กล้ามเนื้อ กระดูก อวัยวะต่างๆ ของร่างกาย เช่น การเต้นของหัวใจ การคิดในสมอง การกรองเลือดในไต หรือการทดแทนเซลล์ของผิวหลังจากที่เซลล์เก่าผลัดออกไป

เซลล์คืออะไร?

          ร่างกายของเรามีจุดกำเนิดจากเซลล์เริ่มต้นหน่วยเล็กๆ เพียงหนึ่งเซลล์ แล้วเจริญเติบโตเพิ่มจำนวนขึ้นจนเป็นเซลล์นับล้านๆ เซลล์ ที่สร้างเป็นอวัยวะส่วนต่างๆ เซลล์เริ่มต้นหน่วยเล็ก ๆ นี้ ถือเป็นต้นกำเนิดของชีวิตเซลล์เรา ทำหน้าที่ดูแลร่างกายให้ทำงานได้เป็นปกติ สามารถเพิ่มจำนวนและเสื่อมสลายไป แล้วก่อตัวขึ้นใหม่ได้เองโดยอัตโนมัติ แต่ด้วยปัจจัยต่างๆ ทั้งรูปแบบการใช้ชีวิต การรับประทานอาหาร การใช้ยา รวมถึงอายุที่เพิ่มขึ้น ทำให้เซลล์ที่สร้างขึ้นใหม่เสื่อมถอยลง นานวันเข้าเซลล์จะเริ่มทำงานผิดปกติ ส่งผลกับระบบอวัยวะต่างๆ จนกลายเป็นที่มาของโรคและความผิดปกติต่างๆ ในที่สุด ซึ่งปัจจัยส่วนใหญ่ล้วนมาจากพฤติกรรมการละเลย และขาดการเอาใจใส่สุขภาพของเรานั่นเอง

          เมื่อโรคต่างๆ เกิดขึ้นในร่างกาย การรักษาตามอาการด้วยการใช้ยาและเคมีเพียงอย่างเดียว ซึ่งมุ่งเน้นเพื่อระงับอาการ ไม่สามารถเข้าไปรักษาถึงต้นตอสาเหตุของการเกิดโรคที่แท้จริงได้ นั่นก็คือ “เซลล์” เซลล์ที่เปลี่ยนไปก่อให้เกิดการทำงานที่ผิดปกติ วงการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรป จึงเริ่มหันมาให้ความสนใจศึกษาค้นคว้าถึงการดูแลรักษาสุขภาพแบบเซลล์บำบัด (Live Cell Therapy) เพื่อให้เป็นการรักษาทางเลือกใหม่ และเป็นการรักษาแบบองค์รวม (Holistic Medical) ในการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายให้กลับคืนความแข็งแรง คือฟื้นฟูอวัยวะทุกส่วนที่เกี่ยวข้องไปพร้อมๆ กัน โดยการนำ Live Cell เข้าไปทดแทนและเสริมสร้างเซลล์ที่บกพร่อง กระตุ้นให้เกิดการรักษาและฟื้นฟูให้กับเซลล์ที่มีปัญหา

การบำบัดเซลล์คืออะไร?

          “การบำบัดเซลล์” คือการบำรุงและรักษาเซลล์ที่แก่ เสื่อมสภาพ และเซลล์ที่ไม่แข็งแรง ให้มีความแข็งแรงและมีการสร้างเซลล์ใหม่มาทดแทนเซลล์เก่า ให้ร่างกายทำงานได้เป็นปกติ เพื่อให้ชีวิตโดยรวมดำรงอยู่ได้จนสิ้นอายุ ซึ่งวิธีการบำบัดเซลล์ได้ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นครั้งแรกที่ประเทศ Switzerland

          ในปี ค.ศ. 1911 โดยศาตราจารย์ Paul Niehans ผู้ศึกษาการเพิ่มปริมาณเนื้อเยื่อในมนุษย์ และการชะลอความเสื่อมของร่างกายโดยการฉีดเซลล์ ซึ่งถูกคัดเลือกจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ไปยังร่างกายของมนุษย์ เพื่อที่จะส่งผลให้เกิดการกระตุ้นการทำงานของร่างกายและสร้างระบบภูมิคุ้มกันโรค และในปี ค.ศ. 1931 ศาสตราจารย์ Paul Niehans ได้ค้นพบว่า เซลล์ที่เหมือนกันจะเดินทางไปรักษาเซลล์ที่อยู่ในอวัยวะเดียวกัน จากความสำเร็จในการช่วยชีวิตคนไข้ที่ถูกตัดต่อมพาราไธรอยด์ ทำให้คนไข้อยู่ในภาวะวิกฤติ ชักเกร็ง ศาสตราจารย์ Paul Niehans ได้ใช้วิธีการฉีดเซลล์พาราไธรอยด์สดจากวัวเข้ากล้าม ผลที่ได้คือ คนไข้ปลอดภัยและมีอายุยืนยาวจนสิ้นอายุขัย

          ทฤษฎีการบำบัดเซลล์ ซึ่งสามารถสรุปได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดโดย Paracelsus แพทย์ในศตวรรษที่16 กล่าวว่า หัวใจรักษาด้วยหัวใจปอดรักษาด้วยปอดม้ามรักษาด้วยม้าม ฉันใดฉันนั้นซึ่งตัวเขาเองและแพทย์หลายต่อหลายท่าน เชื่อว่าการรักษาทางนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการดูแลรักษาความเจ็บป่วย คือการใช้กลุ่มเนื้อเยื่อดีมาสร้างและปรับปรุงเซลล์ให้มีการทำงานที่ดีขึ้น และช่วยซ่อมแซมในส่วนที่อ่อนแอหรือเนื้อเยื่อที่สึกหรอด้วย ให้ร่างกายมีชีวิตชีวามากขึ้น

ระยะที่ 1

ทันทีหลังจากการฉีดเซลล์ ส่วนประกอบต่าง ๆ ของเซลล์จะถูกดูดซึมและส่งต่อไปยังกระแสเลือด ผลลัพธ์ที่ได้จากการฉีดเซลล์นี้จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ทำให้รู้สึกสดชื่น มีกำลังมากขึ้น กระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวา ทั้งนี้ขึ้นกับลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล

ระยะที่ 2

ประมาณ 2 สัปดาห์หลังฉีดเซลล์ เป็นระยะของการแยกแยะกลุ่มเซลล์โดยระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจะมีการปรับตัว ซึ่งระยะนี้อาจส่งผลให้บางคนมีอาการอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย มีอารมณ์ไม่คงที่ชั่วคราว

ระยะที่ 3

ระยะการเกิดใหม่ของเซลล์ ซึ่งจะเริ่มในระหว่าง สัปดาห์ที่ 3 และ 4 ระยะนี้จะเกิดการสร้างเซลล์ใหม่และการซ่อมแซมเซลล์ ทำให้อวัยวะในร่างกายได้รับการกระตุ้นให้เกิดการซ่อมแซมตัวเอง ส่งผลให้สุขภาพโดยรวมแข็งแรงขึ้น ระบบการไหลเวียนโลหิต ผิวพรรณสดใส โดยเฉพาะในบุคคลที่ไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยทางกาย

ความสวยงาม และ การชะลอวัย

          ความสวยความงาม และการชะลอวัยกาลเวลาที่หมุนผ่านทำให้เราต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงและความร่วงโรยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี้ มลภาวะ ความเครียด สารพิษยังช่วยเร่งให้เกิดความชราของเซลล์อีกด้วย สัญญาณแห่งวัย เช่น ริ้วรอย สีผิวที่ไม่สม่ำเสมอ จุดสี ผิวที่หย่อนคล้อยเหี่ยวย่น สายตาที่พร่าเลือน ฮอร์โมนที่ลดลง เข้าสู่วัยทอง ไม่กระชุ่มกระชวยเหมือนก่อน…เพราะ “ความแก่” เกิดจากปัจจัยหลักคือ เซลล์ถูกทำลายมากกว่าการสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทน ทำให้ความสมดุลภายในเริ่มเสีย รวมทั้งการแสดงออกทางผิวหนังและริ้วรอยต่างๆ การทำเซลล์บำบัดจึงช่วยป้องกันความเสื่อมสภาพของเซลล์ และช่วยกระตุ้นให้เทคโนโลยีเพื่อความงามในปัจจุบันส่วนใหญ่ ล้วนมีวิธีการที่ให้ผลเพียงชั่วคราว หรือมีผลแค่ปิดบังหรือเติมเต็มแต่เพียงภายนอกเท่านั้น ทั้งนี้เพราะเซลล์ที่ผิวหน้าของเรายังคงเป็นเซลล์เก่า การกระตุ้นการทำงานโดยเครื่องมือต่างๆ ก็เป็นการกระตุ้นเซลล์ที่อ่อนล้าเท่านั้น การใช้สารฉีดลดริ้วรอยหรือเติมเต็มร่องต่างๆ ก็ไม่ได้มีผลในการปรับปรุงโครงสร้างของผิวให้อ่อนเยาว์ลงแต่อย่างใด

Fresh Cell Therapy

ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำเซลล์บำบัดจึงส่งผลให้ร่างกายกลับมาแข็งแรง ดูอ่อนเยาว์และมีชีวิตชีวา เหมือนกลับมาเป็นหนุ่มสาวอีกครั้ง

Organopeptide Therapy

          เป็นการบำบัดรักษาโดยใช้สารสกัดในกลุ่มเปปไทด์ที่มีความพิเศษในการกระตุ้นจำเพาะเจาะจงของเซลล์แต่ละอวัยวะ  จึงเหมาะกับความเสื่อมของอวัยวะภายใน

Placenta

          ประกอบไปด้วยกรดอะมิโนที่มีประโยชน์หลายชนิด และพลาเซนต้ายังมี Stem Cell Stimulating Factor ซึ่งจะช่วยกระตุ้นสเต็มเซลล์ในร่างกายที่อยู่ในภาวะพัก ให้เริ่มกลับมาทำงานในการซ่อมแซมร่างกายอีกครั้ง ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างฮอร์โมนได้เอง และมีฮอร์โมนระดับใกล้เคียงกับวัยหนุ่มสาว

Mesenchymal Stem Cell

          เซลล์ต้นกำเนิดที่ทดแทนเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายที่เสื่อมสภาพหรือหมดอายุ เช่น  เซลล์ไขมัน เซลล์กระดูก เซลล์กระดูกอ่อน เซลล์กล้ามเนื้อ เซลล์ประสาท เซลล์ตับ เป็นต้น จึงช่วยในการซ่อมแซมและฟื้นฟูสภาพของเซลล์ ทำให้อวัยวะนั้นๆสามารถทำงานได้อย่างเป็นปกติ สามารถสร้างสารชีวภาพหลายชนิดที่มีฤทธิ์ช่วยในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์และช่วยปรับสมดุลย์ภูมิต้านทาน ลดการอักเสบ

Mesenchymal Stem Cell

          เซลล์ต้นกำเนิดที่ทดแทนเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายที่เสื่อมสภาพหรือหมดอายุ เช่น  เซลล์ไขมัน เซลล์กระดูก เซลล์กระดูกอ่อน เซลล์กล้ามเนื้อ เซลล์ประสาท เซลล์ตับ เป็นต้น จึงช่วยในการซ่อมแซมและฟื้นฟูสภาพของเซลล์ ทำให้อวัยวะนั้นๆสามารถทำงานได้อย่างเป็นปกติ สามารถสร้างสารชีวภาพหลายชนิดที่มีฤทธิ์ช่วยในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์และช่วยปรับสมดุลย์ภูมิต้านทาน ลดการอักเสบ

คำถามที่พบบ่อย

Frequency Asked Questions!

Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat?
Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a. Vestibulum ac diam sit amet quam vehicula elementum sed sit amet dui. Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus. Cras ultricies ligula sed magna dictum porta.
Curabitur quis ac lectus. Vivamus magna justo, lacinia e?
Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a. Vestibulum ac diam sit amet quam vehicula elementum sed sit amet dui. Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus. Cras ultricies ligula sed magna dictum porta.
Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat?
Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a. Vestibulum ac diam sit amet quam vehicula elementum sed sit amet dui. Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus. Cras ultricies ligula sed magna dictum porta.
Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat?
Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a. Vestibulum ac diam sit amet quam vehicula elementum sed sit amet dui. Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus. Cras ultricies ligula sed magna dictum porta.
Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat?
Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a. Vestibulum ac diam sit amet quam vehicula elementum sed sit amet dui. Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus. Cras ultricies ligula sed magna dictum porta.
Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat?
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

รับคำแนะนำได้ฟรี !

ถ้าหากคุณต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Fresh Cell Therapy
จากพานาซี เวลล์เนส เขาใหญ่ สามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

Email Address

panacee_khaoyai@hotmail.com

Call Me

(044) 009-114

Visit Me

334 ม.6 ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130