พานาซี เวลล์เนส เขาใหญ่

334 ม.6 ต.วังไทร อ.ปากช่องจ.นครราชสีมา

เปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 ตั้งอยู่ในโครงการ
“ณุศามายโอโซน” เป็นบ้านเพื่อสุขภาพแห่งแรกของประเทศไทยบนเนื้อที่ 1,200 ไร่ ในเขตพื้นที่เขาใหญ่ ที่มีโอโซนดีที่สุดติดอันดับโลก.

แนวคิดหลักของโครงการ คือ การได้อยู่อาศัยในสถานที่ ซึ่งมีอากาศบริสุทธิ์ ท่ามกลางความเขียวขจีของต้นไม้ใบหญ้า ล้อมรอบด้วยหุบเขาที่มองเห็นได้สุดลูกตา พร้อมห้องพักระดับพรีเมี่ยม
เครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน มีทีมแพทย์พยาบาลให้การดูแลสุขภาพตลอด 24 ชั่วโมง…

บริการของเรา

Group 1439

1

ศูนย์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

ด้วยโปรแกรมการตรวจที่ครอบคลุม
ทุกระบบของร่างกาย
ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ทำให้สามารถประเมินสภาวะสุขภาพได้อย่างรวดเร็ว ภายใน 20 นาที

Group 1437

2

ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย

ศาสตร์ในการดูแลสุขภาพในเชิงลึกที่ตรวจดูความเสี่ยงการเกิดโรค และความเสื่อมของระดับเซลล์ในร่างกาย เพื่อช่วยในการป้องกันและชะลอความเสื่อมที่จะเกิดขึ้นต่อไป.

Group 1435

3

ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ

ให้คำปรึกษา ประเมิน ป้องกันและฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย การทำกายภาพบำบัดสำหรับนักกีฬา ไปจนถึงการฟื้นฟูร่างกายภายหลังการผ่าตัด ด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

Group 1433

4

ศูนย์ดูแลความงามและผิวพรรณ

บริการฟื้นฟูดูแลผิวพรรณครบวงจรควบรวมถึงการแก้ไขปัญหา และ การบำรุงผิว ด้วยวิตามิน และสารต้านอนุมูลอิสระที่จำเป็นต่อการซ่อมแซมตัวเองและชะลอความเสื่อมของผิว โดยการใช้เทคโนโลยีเครื่องมือที่ทันสมัยในการดูแล

โปรแกรมแนะนำ

Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์

เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพ์มาสลับสับตำแหน่งตัวอักษรเพื่อทำหนังสือตัวอย่าง

Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์

เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพ์มาสลับสับตำแหน่งตัวอักษรเพื่อทำหนังสือตัวอย่าง

Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์

เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพ์มาสลับสับตำแหน่งตัวอักษรเพื่อทำหนังสือตัวอย่าง

บ้านเพื่อสุขภาพแห่งแรกของประเทศไทย บนเนื้อที่ 1,200 ไร่
ในเขตพื้นที่เขาใหญ่ ที่มีโอโซนดีที่สุดติดอันดับโลก

Live with Nature, Nature live with you.

แนวคิดหลักของโครงการ คือการได้อยู่อาศัยในสถานที่ ซึ่งมีอากาศบริสุทธิ์ ท่ามกลางความเขียวขจีของต้นไม้ใบหญ้า ล้อมรอบด้วยหุบเขาที่มองเห็นได้สุดสายตา พร้อมห้องพักระดับพรีเมี่ยม เครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน มีทีมแพทย์และพยาบาลให้การดูแลสุขภาพตลอด 24 ชั่วโมง

โปรแกรมแนะนำ

ให้คำปรึกษา ประเมิน ป้องกันและฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย การทำกายภาพบำบัดสำหรับนักกีฬา ไปจนถึงการฟื้นฟูร่างกายภายหลังการผ่าตัด ด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

Group 1422

โภชนาการ

ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการบำบัด การจัดอาหารและการปรับพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคโดยนักกำหนดอาหาร

Group 1424

กิจกรรมบำบัด

ส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษา และให้การฟื้นฟูสมรรถภาพในแนวทางกิจกรรมบำบัด สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องในการทำกิจกรรมต่าง ๆในชีวิตประจำวันอันเนื่องมาจากความเจ็บป่วยต่าง ๆ

Group 1431

วิตามิน และ สารอาหาร

การรับวิตามินและเกลือแร่ทางหลอดเลือดดำ ซึ่งสามารถทำให้ร่างกายของคุณได้รับสารวิตามิน แร่ธาตุ และกรดอะมีโน ได้อย่างครบถ้วน และลดปัญหาเรื่องการดูดซึมสารอาหารที่ต่ำกว่าปกติจากการดูดซึมผ่านระบบทางเดินอาหาร

Group 1426

การควบคุมน้ำหนัก

โปรแกรมการรักษาสภาวะร่างกายให้สมดุล มีความสมบรูณ์แข็งแรงสามารถดำเนินกิจวัตรประจำวันได้ปกติ และ มีความสัมพันธ์กับอายุและส่วนสูง

ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย

ANTI-AGING PARENTERAL NUTRITION PROGRAM

เวชศาสตร์ชะลอวัยถือเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่พานาซี เวลล์เนส เขาใหญ่ ที่พร้อมให้การปรึกษาและดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยมีการตรวจวิเคราะห์ในระดับโมเลกุล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และปลอดภัย เพื่อหาความไม่สมดุลในร่างกาย รวมถึงความเสี่ยงในการเกิดโรคของบุคคลนั้น ๆ รวมถึงการตรวจดูความเปลี่ยนแปลงระดับเซลล์จากผลเลือด รวมถึงการวัดระดับวิตามิน ฮอร์โมน ภูมิแพ้อาหารแฝง ค่าโลหะหนักที่สะสมในร่างกาย และการตรวจลงลึกถึงระดับพันธุ์กรรมด้วย

ดังนั้นการดูแลสุขภาพเพื่อชะลอความเสื่อม และการเพิ่มเติมในสิ่งที่ร่างกายขาดนั้น สามารถติดตามและเปรียบเทียบผลการดูแลได้อย่างมีมาตรฐานตามแนวทางของเวชศาสตร์ชะลอวัย